Διαχείριση Νερού στο κομμωτήριο μας!

Καταχώρηση 2018/10/11

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η αύξηση του κόστους και ιδιαίτερα στον τομέα των πρώτων υλών και της ενέργειας, γίνεται ένα τρόπος ζωής. Ωστόσο, ελάχιστες  είναι αυτές που αναγνωρίζουν το νερό ως πρώτη ύλη που πληρώνεται δυο φορές: μια για τη λήψη του και άλλη μια για την απομάκρυνσή του ως απόβλητου.

Επιχειρηματική Περίπτωση

Ερ. Γιατί πρέπει να ανησυχώ για τη χρήση νερού στην εταιρία μου;

Aπ. Ο πρώτος λόγος να νοιάζεστε για τη χρήση του είναι ότι κάθε οικονομία που κάνετε προστίθεται απευθείας στη γραμμή «κέρδη» της εταιρίας σας. Αν και το νερό είναι φθηνότερο σε σχέση με την ενέργεια, μπορεί να αντιστοιχεί με έως 1% του τζίρου και ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το κρυμμένο κόστος που συνδέεται με τη χρήση του όπως η θέρμανση, η άντληση και η επεξεργασία του.

Ο δεύτερος λόγος είναι αυξανόμενη πίεση στις επιχειρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τους καταναλωτές, τους ενδιαφερομένους και την Κυβέρνηση.

Ερ. Κατά μέσο όρο, πόση οικονομία μπορεί να έχει μια επιχείρηση κάνοντας μικρές αλλαγές στην κατανάλωση του νερού;

Aπ. Με την εφαρμογή αδάπανων ή ολιγοδάπανων μέτρων, είναι δυνατή μια οικονομία έως 30% στους λογαριασμούς νερού και αποχέτευσης κι αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 50% με την επένδυση σε κεφάλαιο.

Μια βρύση που χάνει δυο σταγόνες το δευτερόλεπτο, μπορεί να σπαταλά σχεδόν 10,000 λίτρα νερού ετησίως.

Ερ. Συνήθως, πληρώνω απλώς τους λογαριασμούς του νερού, αλλά αν ήθελα να ελέγξω τη χρήση του από πού πρέπει να αρχίσω;

Aπ. Αν και οι λογαριασμοί του νερού είναι ένα καλό στοιχείο για να αρχίσετε την ανάλυση της χρήσης του, είναι πολύ πιο ακριβές να διαβάζετε το μετρητή και τους υπο-μετρητές αν έχουν εγκατασταθεί.

Το πλεονέκτημα της καταγραφής δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι κάθε αλλαγή στη χρήση νερού θα εμφανίζεται πριν από τον επόμενο λογαριασμό και, κατά συνέπεια, κάθε πρόβλημα όπως οι διαρροές, μπορεί να διορθώνεται εγκαίρως εξοικονομώντας έτσι χρήματα για την επιχείρηση.

Κορυφαίες συμβουλές

Η παρακάτω λίστα προτείνει μερικά απλά μέτρα που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας:

  • Μην θεωρείτε τις δαπάνες χρήσης και διάθεσης νερού ως σταθερά κόστη. Πολλές εταιρίες μπορούν να περισώσουν έως 50% του κόστους τους σε νερό, με την εφαρμογή απλών και ανέξοδων μέτρων ελαχιστοποίησής του.
  • Μετράτε και ελέγχετε πάντα την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείτε. Συγκρίνετε τη χρήση του από χρόνο σε χρόνο. Συγκρίνετε επίσης τη χρήση του σε σχέση με την παραγωγή στις κατασκευαστικές εταιρίες και με τον αριθμό προσωπικού στις εταιρίες υπηρεσιών.
  • Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας είναι πλήρως ενημερωμένο για τη σημασία της ελαχιστοποίησης του νερού.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι καλά μονωμένοι για την προστασία τους από τον παγετό.
  • Ερευνήστε τυχόν ευκαιρίες για διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης του νερού.
  • Συντηρείτε καλά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και ελέγχετε τακτικά για διαρροές.
  • Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας να αναφέρει τις διαρροές και βεβαιωθείτε ότι οι διαρροές διορθώνονται γρήγορα.
  • Όταν αγοράζετε καινούργιο εξοπλισμό, λαμβάνετε υπόψη σας την οικονομική απόδοσή τους. Μπορεί να είναι πιο ακριβός, αλλά θα σας αποζημιώσει σύντομα χάρη στην εξοικονόμηση νερού που επιτυγχάνει.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?